Ngāi Tahu – Cultural Mapping Project

Acknowledgements

Ngā Mihi

Tirohia atu rā te rangi ki te whānau marama
Ko Matariki tērā e piata mai nei
Ko Aotahi tērā e taukapo mai nei
Ko Rehua tērā e kohiko mai nei
Koutou te huihuinga i te rangi
Nei mātou ō waihotanga mai e mihi ana, e tangi ana
Te hunga mate, ki te hunga mate e moe

 

Ka hoki ki a tātou e whakakanohi nei i a rātou, tēnā tātou
Tukuna tō ringa ki te hoe urungi
Tākiritia ngā rā
Ko ngā karu ka hoki ki runga
Ki a rātou ngā mana o ngā rangi
Ki ngā whetū e here nei i te haere o tō tātou waka
I ngā au o wawata, i ngā tai o āwhero
Kia tae atu rā ki uta
Ki te whenua taurikura
Ki taku taunahanahatanga
Arā taku tōpuni ki te whenua e!

 

My gaze lifts to the heavens
To the luminous bodies above
Where the radiance of Matariki , Aotahi and Rehua can be found
Amongst the multitudes in the sky
We here will continue to mourn your passing
Rest forevermore in peace

To all of us, their descendants, greetings
Lend your hand to the steering paddle
Unfurl the sails
And let the stars in the sky
Guide the course of your vessel
On the tides and currents
To shores long imagined
Which carry our names
This is my treasured cloak which adorns the land
An enduring safe haven. Home.

Kā mihi ki a koutou katoa

We acknowledge and thank all the whānau who have supported Kā Huru Manu